Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es formalitza un préstec per finançar l'adquisició pel prestatari d'un habitatge habitual; i en garantia de la mateixa es constitueix hipoteca sobre la finca. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè no es fa constar el Codi Identificador de el model de contracte de préstec o crèdit que s'ha utilitzat, acreditatiu del seu dipòsit en el Registre de condicions generals de la contractació, ni altres dades que permetin comprovar l'efectivitat de seu dipòsit. El notari expressa en l'escriptura que aquesta conté condicions generals de contractació i ha comprovat que han estat inscrites en el Registre de Registre de condicions generals de la contractació. Per això, el defecte expressat en la qualificació impugnada no pot ser mantingut.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020