Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es formalitza un préstec concedit a una societat per a finançar l'adquisició d'un habitatge. En garantia de la mateixa es constitueix hipoteca sobre la finca i, a més, l'administrador -i també soci únic- d'aquesta societat intervé també com a fiador per prestar garantia personal solidària. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè entén que la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari és aplicable la totalitat de l'contingut de l'préstec i no només les clàusules i circumstàncies que afectin el fiador, de manera que s'ha d'ajustar a aquella.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020