Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es formalitza un préstec concedit per l'entitat de crèdit a una persona física garantit amb hipoteca sobre un habitatge de la prestatària. En aquesta escriptura es pacta el venciment anticipat de l'contracte per falta de pagament d'una part del capital del préstec o dels interessos La registradora suspèn la inscripció d'aquesta clàusula per entendre que no s'ajusta a l'article 24 de la Llei 5/2019, que és una norma imperativa. En la clàusula transcrita en l'escriptura no s'exigeix ​​expressament que la prestatària incorri en mora en el pagament d'una part de capital del préstec o dels interessos. Però s'ha d'entendre que no és necessària la transcripció literal de la norma legal en aquest aspecte concret si, com resulta de la redacció d'aquesta clàusula, entesa segons el seu context i en el sentit més adequat perquè produeixi efecte (cfr. Articles 1281-1284 de el Codi Civil), es desprèn inequívocament que aquesta norma legal és respectada.

Fecha: 
dimecres, 24 juny, 2020