Mitjançant l'escriptura objecte de la qualificació impugnada titulada, l'atorgant, actuant en representació d'una societat, en virtut d'un poder general conferit a favor seu per la mateixa en una altra escriptura i en la qual es van atribuir a aquest apoderat les facultats que s'enumeren i, entre elles, la facultat de substituir aquestes facultats, totalment o parcialment, en la persona o persones que designi i revocar les substitucions realitzades, va substituir aquestes facultats. Se suspèn la inscripció perquè es tracta en aquest cas d'un supòsit de transferència de la relació representativa, la pròpia raó de ser de l'apoderament fa que la facultat de substituir no pugui considerar-se com susceptible al seu torn de substitució, ja que el poderdant inicial la ha concedit exclusivament a l'apoderat en el qual té dipositada la seva confiança, de manera que per a poder practicar-successivament (sigui o no amb límits) això ha de explicitar-se amb absoluta i meridiana claredat.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020