Mitjançant l'escriptura objecte de la qualificació impugnada es van elevar a públic determinats acords adoptats el 18 de desembre de 2019 per la junta de propietaris d'un edifici en règim de propietat horitzontal pels quals es modifiquen els estatuts de la mateixa per incloure una nova disposició segons la qual «Es prohibeix qualsevol activitat d'arrendament que no està emparada per normativa municipal, autonòmica o estatal» La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè, al seu parer, es tracta d'una modificació d'estatuts que, d'acord amb l'article 5 de la Llei sobre propietat horitzontal, ha de ser aprovada per unanimitat de tots els propietaris de l'edifici. Fora dels supòsits excepcionals, a l'ésser la modificació d'estatuts un acte de la junta com a òrgan col·lectiu de la comunitat, ha de ser aprovada acord amb la regla general de l'apartat 6 d'l'article 17 de la Llei sobre propietat horitzontal, que exigeix ​​la unanimitat de l' total dels propietaris que, al seu torn, representin el total de les quotes de participació.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020