Mitjançant el present recurs s'impugna la qualificació de la registradora Mercantil per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura d'augment de capital i modificació dels articles 6 i 8 dels estatuts socials de la societat «Krug Naval, Societat Anònima Laboral». El recurs no pot ser estimat. Segons la disposició transitòria segona de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i Participades, la falta d'inscripció de l'adaptació dels estatuts socials al que estableix aquesta llei determina el tancament registral que preveu l'esmentada disposició transitòria, sense que l'augment de capital social ni la modificació estatutària estiguin inclosos entre les excepcions establertes en tal norma.

Fecha: 
divendres, 22 febrer, 2019