L'operació de segregació de la porció de terreny venuda en el document privat elevat a públic, de 81,60 m², té la consideració de parcel·lació urbanística i li és exigible la llicència de parcel·lació o la declaració municipal d'innecessarietat corresponent.No és procedent que el Registre de la Propietat torni a demanar un altre document de reconeixement explícit d'innecessarietat de llicència de parcel·lació.

Fecha: 
dimarts, 24 desembre, 2019