L'objecte de la present, en conseqüència, es limita a determinar si resultant del Registre l'existència d'una anotació preventiva com a conseqüència de la consulta elevada a la Direcció General, és conforme a dret o no la decisió de no dur a terme la inscripció de un document el contingut del qual resulta parcialment incompatible amb l'anterior. Sempre que el registrador consulti, d'acord amb l'article 273 de la Llei, algun dubte que impedeixi practicar qualsevol assentament, ha d'estendre l'anotació preventiva d'acord amb el nombre novè de l'article 42 de la mateixa, que subsistirà fins que es notifiqui al registrador la resolució de la consulta.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019