Les pretensions del recurrent excedeixen l'àmbit del recurs, que se cenyeix a determinar si una qualificació registral ha de ser mantinguda o revocada, i pretén d'aquesta Direcció General que es recaptin documents o proves que avalin els seus raonaments, que evidentment no poden tenir curs a través de la via d'aquest recurs. No és el recurs contra la qualificació dels registradors el procediment adequat per a la revisió d'una inscripció practicada, ja que l'àmbit d'aquest recurs es circumscriu a les qualificacions de registrador per les quals se suspèn o denega la inscripció sol·licitada (cfr. article 66 de la Llei Hipotecària).

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020