L'article 266 del Reglament de Registre Civil exigeix en el seu paràgraf sisè, que en les inscripcions que en qualsevol altre Registre -i, per tant, en el de la Propietat- produeixin els fets que afectin el règim econòmic matrimonial han d'expressar-se les dades de inscripció en el Registre Civil (tom i foli en què consta inscrit o indicat el fet), que s'acreditaran per certificació, pel llibre de família o per la nota a peu de el document. En cas de no haver-se acreditat s'ha de suspendre la inscripció per defecte esmenable. No constant en el present cas l'esmentada acreditació per cap dels mitjans expressats, no es pot procedir a practicar la inscripció sol·licitada, tal com adverteix el propi notari autoritzant de l'escriptura.

Fecha: 
dimecres, 24 juny, 2020