La registradora suspèn la inscripció d'una escriptura per la qual es formalitza un préstec per finançar l'adquisició pels prestataris d'un habitatge habitual; i en garantia de la mateixa es constitueix hipoteca sobre aquesta finca, perquè no es fa constar el Codi Identificador del model de contracte de préstec o crèdit que s'ha utilitzat, ni altres dades que permetin comprovar l'efectivitat del seu dipòsit. El notari expressa en l'escriptura que aquesta conté condicions generals de contractació i ha comprovat que han estat inscrites en el Registre de condicions generals de la contractació. El defecte expressat en la qualificació impugnada no pot ser mantingut.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020