La registradora denega la inscripció sol·licitada per la següent raó: «... Donats els termes en què està pactada l'opció de compra, s'està vulnerant la prohibició de l'pacte comissori expressament prohibit pels articles 1859 i 1884 de el Codi Civil, ja que aquesta opció es concedeix en garantia del deute amb la qual té una connexió directa. Així es dedueix que sigui l'impagament de l'préstec el que determini el naixement de el dret d'opció, i que el seu termini, preu o facultat de cedir el dret d'opció a un tercer estiguin vinculats a l'préstec, el que evidencia que la finalitat exclusiva de aquell dret és la de possibilitar a l'creditor insatisfet l'apropiació de el bé en qüestió en pagament del seu crèdit.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020