La registradora denega la inscripció d'una escriptura de declaració d'unipersonalitat i elevació a públic d'acords socials perquè, al seu parer, resulta acreditat que el senyor ACV no pot ser el soci únic de l'entitat, al no posseir la totalitat de les participacions socials, ja que en l'escriptura de compravenda de participacions socials en la qual aquesta persona comprava determinades participacions, estava subjecta a condició suspensiva i per incompliment de tal condició va ser resolta en escriptura posterior. I caràcter unipersonal de la societat queda contradit per les escriptures presentades posteriorment, que són documents públics amb els efectes atribuïts als mateixos en els articles 1216, 1217 i 1218 de el Codi Civil i 17 bis, apartat 2.b), de la Llei de l' Notariat, s'ha de considerar fundada la decisió de la registradora de denegar la inscripció.

Fecha: 
divendres, 2 agost, 2019