La qüestió que es planteja en el present recurs és si escau cancel·lar la inscripció d'hipoteca constituïda en garantia de deute aliè a instància de la titular de l'immoble, hipotecant no deutora, aportant sengles testimonis de les actuacions ferms dictats en el si dels procediments concursals dels deutors en què s'acorda l'exoneració definitiva de l'passiu insatisfet incloent-se el préstec objecte de la garantia immobiliària. No n'hi ha prou una cancel • lació automàtica mitjançant l'acreditació de l'pagament de l'obligació, sinó que es fa necessari, perquè la hipoteca s'extingeixi davant de tots, la seva cancel·lació mitjançant negoci cancelatorio.

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020