La qüestió que es planteja en aquest recurs es concreta a determinar els efectes de la mort intestada de la instituïda hereva, A. C. T., que ha sobreviscut al causant, el seu pare, E. C. R, sense acceptar l'herència, i en controlar si quan la filla i néta dels anteriors, A. F. C., accepta l'herència intestada de la seva mare ha de comparèixer o no el cònjuge vidu, ja que té l'usdefruit en virtut d'aquesta successió intestada. Els béns que adquireix A. F. C., els adquireix ella directament. Això comporta que no tingui cap incidència l'usdefruit universal de F. F. T., pare d'A F. C. i cònjuge vidu d'A C. T .. El cònjuge vidu, F. F. T., no ha de comparèixer en l'escriptura d'acceptacions d'herències atorgada per la seva filla, A. F. C., hereva universal, ni s'ha de fer reserva de cap tipus a un possible dret d'usdefruit a favor seu.

Fecha: 
dijous, 11 octubre, 2018