La qüestió que es debat en aquest recurs és la interpretació d'una clàusula de substitució fideïcomissària condicional establerta en un heretament preventiu pactat en consideració a fills esperats en un futur matrimoni, essent la condició la típica “si sine liberis decesserit”. En concret cal fixar quan s'ha d'entendre complerta o incomplerta la condició de no tenir fills i, encara, quin és l'efecte de la renúncia d'alguns dels fideïcomissaris cridats. Com a qüestió prèvia a les dues caldrà determinar, segons les normes del Dret transitori, quina és la legislació que s'aplica al cas atesos els canvis de normativa succeïts entre l'atorgament dels capítols, el 1930, l'obertura de la successió el 1976 i l'atorgament de la renúncia (1977) i el moment en què s'ha sol·licitat la cancel·lació de la càrrega fideïcomissària, el 2016.

Fecha: 
divendres, 2 juny, 2017