La qüestió de fons rau a determinar si la qualificació registral, tenint en compte la seva limitació quan es tracta de documents judicials, d'acord amb l'article 100 de el Reglament hipotecari, es pot estendre a la comprovació de extemporaneïtat o no dels tràmits processals. En els supòsits de procediment d'execució directa sobre els béns hipotecats, l'àmbit de la qualificació s'estén de manera especial als extrems assenyalats per l'article 132 de la Llei Hipotecària entre aquests extrems no figura el control de l'acompliment d'aquests terminis, que es desenvolupen íntegrament en seu judicial. En conseqüència, el defecte observat ha de decaure.

Fecha: 
dimecres, 30 octubre, 2019