La forma de convocatòria es concreta, entre altres, en la realitzada per mitjà de qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, per mitjans electrònics que asseguri la recepció de l'anunci per tots els socis a l'adreça de correu electrònic facilitada per cada soci i que consti així mateix en el Llibre Registre de socis, amb confirmació de lectura. Únicament es pot entendre com una via perquè, acreditada en la forma pactada la remissió i recepció de la comunicació telemàtica, prevalgui tal procediment sobre l'actitud obstruccionista del soci que es negui a aquesta confirmació de lectura, de manera que en tal cas incumbeix a aquest soci la prova de l'eventual falta de convocatòria.

Fecha: 
dimecres, 7 agost, 2019