La Direcció General ha posat en relleu reiteradament que l'adjudicació feta a un dels hereus amb l'obligació de compensar en metàl·lic als altres per raó de l'excés de valor del que s'ha adjudicat en relació amb el de la seva quota hereditària no implica alienació; i que aquesta regla legal de la possible igualtat -que segons la doctrina jurisprudencial no exigeix igualtat o absoluta; cfr., per totes, la Sentència de Tribunal Suprem de 25 de novembre de 2004- és respectada quan, per ser de caràcter indivisible, l'únic immoble relicte és adjudicat pel comptador partidor a un dels hereus abonant en excés als altres en diners, sense perjudici de la possible impugnació pels interessats, de manera que ha de passar-se mentrestant per aquesta partició mentre no sigui palmàriament contrària a les legítimes o al que disposa pel testador

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020