La diferent solució normativa respecte dels efectes de el tancament registral per falta de dipòsit de comptes i per baixa en l'Índex de en relació amb el cessament i renúncia d'administradors, està plenament justificada, atès que en el segon cas es produeix per un incompliment de obligacions fiscals per part de la societat, acreditat per certificació de l'Administració Tributària, de les que pot respondre l'administrador, pel que no s'ha de facilitar la seva desvinculació enfront de tercers.

Fecha: 
divendres, 27 desembre, 2019