La designació d'una persona física que la persona jurídica nomenada administradora de realitzar perquè, en nom d'aquesta i amb caràcter permanent, pugui exercir per si sola totes les funcions inherents a l'càrrec conferit, no es tracta d'un acte social intern respecte de la societat administrada, sinó d'una decisió que competeix exclusivament a la persona jurídica nomenada, i atès que aquesta revestirà la naturalesa bé de l'apoderament, bé de la delegació de facultats, es precisarà per a la inscripció, respectivament seva formalització en document públic (articles 18 de el Codi de Comerç i 5 de l'Reglament de Registre Mercantil) o la certificació de l'acord delegatori expedida per l'òrgan de la persona jurídica que sigui competent a l'efecte.

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020