L'únic problema que es planteja en aquest expedient és si, sent deutes propis de l'hereu, es pot anotar un embargament sobre els drets que poguessin correspondre a deutor en l;herència del seu pare, respecte d'un bé concret inscrit a nom d'aquest, en aquest supòsit amb caràcter de guanys, aportant el certificat de defunció de la titular registral. Si es tracta de deutes propis de l'hereu demandat, l'article 166.1.ª2.º del Reglament hipotecari possibilita que es prengui anotació preventiva únicament en la part que correspongui al dret hereditari de deutor, sense que aquesta anotació preventiva pugui fer extensible al dret hereditari que pugui correspondre a altres possibles hereus, l'existència dels quals no queda exclosa amb la documentació presentada en el cas. És imprescindible conèixer el dret hereditari corresponent a l'hereu deutor demandat doncs només i exclusivament aquest dret pot ser objecte de l'anotació preventiva d'embargament. I, per això, serà imprescindible aportar el títol successori corresponent.

Fecha: 
divendres, 26 juny, 2020