Instrucció de 30 d'agost de 2019, la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques professionals que presten serveis descrits en l'article 2.1 o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Fecha: 
dimecres, 4 setembre, 2019