INSTRUCCIÓ 1/2019, de 4 de novembre, del director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, sobre els criteris bàsics per aplicar l'Ordre VEH/241/2017, de 20 d'octubre, sobre la secció de drets immaterials de la propietat industrial i intel·lectual de l'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Fecha: 
dijous, 7 novembre, 2019