Instrucció 1/2019, de 14 d’octubre de 2019, de l’administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears,dictada per vacant de la Direcció segons article 5.3 de la Ordre 22/12/16 (BOIB núm. 163 de 29/12/16) per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge dels ports esportius situats en el territori de les Illes Balears en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions

Fecha: 
dimarts, 29 octubre, 2019