Impedeixen la inscripció de la certificació, com són, l'oposició d'un dels drethavents. La referència alfanumèrica, no es correspon amb la que s'obtindria del Pla especial aprovat definitivament per l'Ajuntament. Les superfícies de les parcel·les no es corresponen amb la superfície cadastral inscrita en el Registre i finalment amb el desenvolupament del pla especial esmentat s'hauria de dur a registre amb el seu corresponent coordinació en el Cadastre. L'acord municipal produeix els mateixos efectes que la llicència, sense perjudici que la seva aprovació quedi subjecta als mateixos requisits que la concessió de la llicència.

Fecha: 
dijous, 8 agost, 2019