Ha de decidir-se en el present expedient si és o no inscriptible l'adjudicació d'una finca mitjançant un conveni regulador, aprovat mitjançant decret de divorci de mutu acord. En el cas present, en la documentació presentada a qualificació resulta que la finca tenia el caràcter d'habitatge familiar en el moment de la dissolució de el matrimoni (Encara que no consta des de quan va tenir tal caràcter) Si hagués nascut aquesta comunitat romana per quotes entre la societat de guanys i els cònjuges titulars, en proporció a el valor de les aportacions respectives, la veritat és que falta en el conveni el degut consentiment de les parts sobre l'existència d'aquesta comunitat amb determinació de aquestes quotes i sobre l'extinció de la mateixa.

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020