Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'adjudicació d'herència, en la qual el causant va desheretar a la seva única filla acord amb l'article 853.2.º de el Codi Civil i va instituir hereva la seva dona. El registrador assenyala que cal provar que la filla desheretada, a la data de la defunció d'aquest causant no tenia fills o descendents, no bastant tan sols una afirmació feta per l'hereva en l'escriptura qualificada. Vist del testament del causant que s'ha desheretat a la filla i de l'escriptura i acta notarial posterior, que no hi ha altres descendents d'ella anomenats com legitimaris, existents a el temps de l'atorgament del testament i vius a l'obertura de la successió, només cal la manifestació de la seva inexistència (manifestació que s'ha fet constar en acta notarial presentada juntament amb l'escriptura d'herència). Es revoca la qualificació.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020