Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'adjudicació d'herència El registrador assenyala com a defecte que, del que disposa en el testament del causant, estem davant d'una substitució fideïcomissària de residu, incloent també expressament la vulgar, a favor del senyor A. R. F., qui no intervé en l'escriptura. No poden ignorar-se els drets del senyor A. R. F. en relació amb la participació que, en la liquidació de la societat de guanys entre el causant i la seva dona, li correspongui. Doncs al no haver disposat l'esposa del causant, opera la substitució fideïcomissària a favor seu. És doncs, necessari atorgar la liquidació de la societat de guanys i adjudicació de l'herència del causant, amb la participació del senyor A. R. F Resulta clara la voluntat de testador i no hi ha foscor alguna en la seva expressió. La Direcció General ha acordat desestimar el recurs i confirmar la qualificació impugnada.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020