Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'adjudicació d'herència en la qual el registrador assenyala com a defecte que la causant és propietària de les finques en la condició d'hereva fiduciària, ja que, de el testament del seu marit, causant anterior , resulta que es va establir un ordre successiu de crides, en primer lloc, a favor d'ella com a hereva fiduciària, i posteriorment a la seva mort, als dos germans de l'espòs testador, com a hereus fideïcomissaris. Estant les finques de l'inventari, inscrites en el Registre de la Propietat i sota la salvaguarda dels tribunals a favor d'una persona sotmesa a la substitució fideïcomissària referida, no podrà accedir-se a la inscripció de l'títol ara qualificat, sense consentiment dels hereus fideïcomissaris, que a més a més han atorgat una altra escriptura d'adjudicació en la seva condició de fideïcomissaris adjudicant-se els béns (cfr. article 17 de la Llei Hipotecària)

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020