Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'adjudicació d'herència.El registrador assenyala com a defecte que la institució d'hereu a favor del seu marit, ordenada per la causant en el seu testament, ha quedat ineficaç pel posterior divorci del seu únic matrimoni amb ell.En el present cas no pot apreciar-se que en la institució hereditària debatuda concorri una causa falsa -en el sentit de erroni motiu de la disposició que determini la seva ineficacia-, d'acord amb l'article 767 del Codi Civil.

Fecha: 
dimecres, 30 octubre, 2019