Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible la constitució d'una societat de responsabilitat limitada a la qual s'aporta, entre altres béns, el denominat «know how». Segons l'article 58.1 de la Llei de societats de capital, «en les societats de capital només podran ser objecte d'aportació els béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica». I l'objecte d'aportació qüestionat en la qualificació registral, tot i que sigui un bé immaterial, té caràcter patrimonial, és susceptible de valoració econòmica i d'apropiació pel que pot aportar-se a la societat i és apte per a produir un guany.

Fecha: 
dimarts, 21 gener, 2020