Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible el poder que s'atorga a si mateixa la persona natural nomenada per exercir el càrrec d'una societat que és administradora única d'una altra. En el present cas l'apoderat no és pròpiament la societat nomenada administradora única sinó la persona natural designada per aquesta per exercir el càrrec d'administrador. I, com al·lega el recurrent, l'apoderament s'atorga a favor d'aquesta persona natural com un tercer i no a la pròpia societat administradora. Però s'ha d'entendre que mentre concorrin en aquesta mateixa persona les dues condicions dependria de l'propi apoderat la subsistència de el poder conferit, de manera que seria il·lusòria la revocabilitat de la representació voluntària en aquest supòsit i l'exigència de responsabilitat que a l'administrador correspondria.

Fecha: 
dimecres, 6 novembre, 2019