Ha de confirmar-se el criteri de la registradora a l'exigir que l'acord de reducció de capital amb simultani augment de la mateixa compleixi amb els requisits legalment establerts als quals es refereix en la seva qualificació i es regularitzi la situació de la societat respecte d'altres actes i relacions afectats , especialment el relatiu a la reducció per pèrdues i simultani augment de l'capital social (acord aprovat després dels acords impugnats i declarats nuls), així com la reducció de l'capital, que consten en els assentaments registrals (inscripcions 23a i 26a ), en què la societat afavorida per la nul·litat declarada no va poder exercir els drets que li haurien correspost com a conseqüència de les accions privilegiades que en els acords que ara es pretén inscriure se li atribueixen. En cas contrari, es veuria frustrada la tutela judicialment concedida a la societat «Sadim Inversions S.A.». Per la resta, aquesta regularització pendent no podrà dur-se a terme desconeixent els drets de titulars de les accions creades mitjançant l'augment de capital anul·lat i el posteriorment realitzat podien actuar amb base en la confiança legítima que la seva relació societària estava vàlidament constituïda.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020