Es tracta de decidir en aquest recurs si pot practicar-se assentament de presentació en el Llibre Diari d'un document privat que té per objecte la sol·licitud de rectificació d'una inscripció. En el present expedient ens trobem clarament davant d'una instància privada que no pot provocar assentament registral algun, per la qual cosa s'ha de confirmar la negativa de l'registrador a la pràctica de l'assentament de presentació, sobre la qual res argumenta la recurrent.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020