Es planteja en aquest recurs una rectificació descriptiva d'una edificació que figura ja en el Registre, amb una superfície sense especificar quina sigui la seva superfície construïda. La registradora suspèn la inscripció oposant que no és possible incloure en el Registre dades descriptives sense les formalitats que la Llei exigeix ​​per a la declaració de les obres noves. El que és rellevant per a rectificar la superfície construïda d'una edificació no són els termes en què se sol·licita tal rectificació, sinó si efectivament de la documentació presentada resulta que es reuneixen els requisits propis per a la modificació d'una obra nova. El defecte assenyalat en la qualificació decau, ja que en el cas d'aquest recurs el títol reuneix tots els requisits per a la inscripció de la rectificació de la descripció de l'edificació que es pretén, quedant acreditada l'antiguitat suficient de l'edificació en els termes que preveu l'apartat 4 de l'article 28 de la Llei de Sòl.

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020