Es planteja en aquest recurs si, com afirma el registrador és requisit necessari per a la inscripció d'una ampliació d'obra nova acabada, acreditar l'obtenció de llicència de primera ocupació o si la cèdula d'habitabilitat presentada compleix la mateixa finalitat que aquella a efectes del seu inscripció. La reforma operada per l'acord de Ple de Consell Insular de Mallorca de 8 de novembre de 2018, implica per tant l'exigència de la prèvia obtenció de la llicència municipal de Primera Ocupació, com a requisit antecedent a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat, a l' contrari del que succeïa fins a aquest moment, de manera que a partir d'aquesta data l'obtenció d'aquesta última impliqués la prèvia concessió del primer. Però com s'ha dit anteriorment, aquesta normativa no estava vigent en el moment d'expedició de la cèdula d'habitabilitat

Fecha: 
dimecres, 24 juny, 2020