Es planteja en aquest recurs si és o no possible inscriure l'adjudicació en subhasta judicial en seu de concurs, un cop oberta ja la fase de liquidació de la mateixa, d'una finca gravada amb hipoteca i la corresponent cancel·lació de càrregues per mitjà de testimoni de decret d'adjudicació i manament de cancel·lació dictats per la lletrada de l'Administració de Justícia de el Jutjat del Mercantil en el qual es tramita el concurs. En un cas com aquest, en què la finca alienada es troba gravada amb una hipoteca, el que determina l'aplicació de l'article 155.4 de la Llei Concursal i per tant o bé la cancel·lació de la hipoteca, que és el que ha succeït en aquest cas , o bé la subsistència de la mateixa amb subrogació de l'adquirent en l'obligació de deutor, que quedarà exclosa de la massa passiva, quan així ho autoritzi el jutge, no hi inscriure l'adjudicació de manera separada de la cancel·lació, a la qual cosa s'afegeix el fet que d'inscriure tal adjudicació sense la cancel·lació continuaria la finca gravada amb els assentaments relatius a l'concurs sense que el nou titular registral estigués afectat pel mateix.

Fecha: 
divendres, 8 novembre, 2019