Es planteja en aquest expedient si per a la inscripció de la modificació dels estatuts d'una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal, n'hi ha prou que l'acord hagi estat adoptat amb el vot favorable de tres cinquenes parts del total de propietaris, que al seu torn representen tres cinquenes parts de les quotes de participació. Caldrà acudir a la regla general de l'apartat 6 d'aquest article 17 de la Llei sobre propietat horitzontal, que exigeix la unanimitat el total dels propietaris que, al seu torn, representin el total de les quotes de participació, per als acords no regulats expressament en l'esmentat article que impliquin l'aprovació o modificació de les regles contingudes en el títol constitutiu de la propietat horitzontal.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020