Es discuteix en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de compravenda en què el registrador assenyala com a únic defecte que és objecte de recurs que no s'identifiquen correctament tots els mitjans emprats per les parts. Com així ho ha reconegut el notari en el seu recurs, existeix en el present cas una contradicció entre els xecs testimoniats i les manifestacions dels compareixents en l'escriptura. No obstant això, aquest error és d'escassa entitat, clarament constatable que ha de prevaler el contingut de l'xec testimoniat, sobre el manifestat. En conseqüència, aquesta Direcció General ha acordat estimar el recurs i revocar la nota de qualificació de registrador.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020