Es debat en el present recurs si pot anotar-se un manament d'embargament sobre finca inscrita a nom de persones diferents dels executats. El principi constitucional de tutela judicial efectiva, que proscriu la indefensió (cfr. Article 24 de la Constitució Espanyola), impedeix estendre les conseqüències d'un procés als que no han tingut part en ell ni han intervingut en cap manera, exigència aquesta que en l'àmbit registral determina la impossibilitat de practicar seients que comprometen una titularitat inscrita (que està sota la salvaguarda dels tribunals, d'acord amb l'article 1 de la Llei Hipotecària) si no consta el consentiment del seu titular, o que aquest hagi estat part en el procediment de què es tracta (articles 20, 40 i 82 Llei Hipotecària).

Fecha: 
dimecres, 24 juny, 2020