Es debat en el present recurs si escau expedir nota simple de el patrimoni de l'alcalde de l'Ajuntament de Chiclana. Segons el parer de l'registrador no procedeix per no haver-se acreditat un interès directe, legítim i patrimonial. El recurs ha de ser desestimat i confirmada la fundada nota de qualificació del registrador ja que no s'aprecia l'interès concret patrimonial que legitima per l'obtenció de la informació registral.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020