Es debat en el present recurs si es poden practicar cancel·lacions de determinades anotacions d'embargament en virtut d'instància privada. La registradora entén que no és possible donat el principi de titulació autèntica exigible, mentre la recurrent entén que ha de cancel·lar d'ofici per referir-se a entitats ia dissoltes i perquè són nul·les. El recurs ha de ser desestimat i confirmada la nota de qualificació. És un principi essencial de sistema registral el de titulació autèntica (article 3 de la Llei Hipotecària), així com el que els seients del Registre es troben sota la salvaguarda dels tribunals (article 1 Llei Hipotecària).

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020