Es debat en el present recurs si és inscriptible una escriptura de préstec hipotecari pel que fa a la clàusula de limitació a efectes hipotecaris dels interessos de demora. La garantia hipotecària pot garantir part de l'obligació, principal o d'interessos (articles 1255 i 1826 de el Codi Civil). Per això, no pot mantenir-se la qualificació impugnada quan part de l'pressupost que el tipus màxim dels interessos de demora a efectes hipotecaris hagin de coincidir necessàriament amb l'import resultant de sumar tres punts percentuals a l'tipus màxim que -únicament a efectes hipotecaris- es ha fixat per als interessos ordinaris.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020