Es debat en el present recurs si és inscriptible en el Registre de Béns Mobles una escriptura de constitució de penyora sense desplaçament sobre els drets consolidats de determinats plans de pensions de sistema individual pertanyents a alpignorant. El registrador entén que no per tractar-se de drets indisponibles, mentre que el recurrent considera que res no obsta a la pignoració, en la mesura que no es transmeten els drets, sinó que s'estableix penyora sense desplaçament de possessió. serà inscriptible l'escriptura de pignoració objecte d'aquest recurs si s'aclareix -defecto fàcilment subsanable- que es pignoran els drets consolidats derivats de el pla de pensions però que es subordina la seva execució a què siguin disponibles.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020