Es debat en aquest recurs la cancel·lació d'una hipoteca per caducitat, sol·licitada en virtut d'instància privada, a l'empara del que disposa l'article 82 de la Llei Hipotecària. En el present expedient, segons resulta de l'Registre, s'exigeix per a la cancel·lació de la hipoteca, no solament el transcurs de l'termini de sis anys sinó també acta notarial, prèvia justificació d'haver requerit en forma fefaent al «Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía», amb un mes d'antelació, a l'objecte que manifesti qualsevol causa d'oposició a la cancel·lació.

Fecha: 
dijous, 7 novembre, 2019