En procediment d'execució hipotecària directa, s'executa una hipoteca constituïda en garantia de la lletra de canvi, a favor del primer forquilla de la mateixa. No havent comparegut cap postor a la subhasta, i al no tractar-se d'habitatge habitual de l'deutor, s'adjudica l'immoble a l'executant per la quantitat deguda per tots els conceptes La registradora va suspendre la inscripció pel defecte que l'import de l'adjudicació no pot ser inferior al cinquanta per cent del valor de taxació de la finca. L'article 651 de el Codi Civil assenyala que: si en l'acte de la subhasta no hi ha cap postor, el creditor pot demanar l'adjudicació dels béns pel 30 per 100 del valor de taxació, o per la quantitat que se li degui per tots els conceptes. En cap cas, ni encara que actuï com postor rematant, podrà el creditor executant adjudicar-se els béns, ni cedir la rematada o adjudicació a tercer, per quantitat inferior al 30 per 100 del valor de taxació.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020