En l'escriptura d'herència presentada a inscripció s'inventarien diverses finques anteriorment no inscrites, de manera que han de ser objecte d'immatriculació. El recurs no pot ser estimat i s'ha de confirmar la nota de qualificació donat que el títol inmatriculador no conté la descripció de les finques en termes totalment coincidents amb la que resulta d'el Cadastre. La legislació aplicable (tant amb anterioritat o posterioritat a la reforma operada per la Llei de 24 de juny de 2015, de modificació de la legislació hipotecària i del Cadastre) imposa que en tot cas, i amb independència de l'mig inmatriculador utilitzat, resulta imprescindible per quan accedeixi per primera vegada una finca a el Registre l'aportació d'una certificació cadastral descriptiva i gràfica en termes totalment coincidents amb la descripció que s'ha incorporat al títol inmatriculador

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020