En el present supòsit es tracta de discernir si, havent estat posteriorment notificada, però no demandada ni requerida de pagament l'actual entitat mercantil titular registral de la finca hipotecada, que va adquirir el seu dret amb posterioritat a la inscripció d'hipoteca, però abans de la pràctica de la nota marginal d'expedició de la certificació de domini i càrregues, és possible inscriure la finca a nom de l'executant i practicar les altres actuacions derivades de l'procediment. D'acord amb la diligència addicional estesa pel Sr. Lletrat de l'Administració de justícia consta que a titular registral «li ha estat notificada l'existència de la present execució, així com de la subhasta en qualitat de tercer posseïdor, per mitjà d'edictes», per tant, s'ha complert amb la notificació prevista en l'article 689 de la Llei d'enjudiciament civil per al cas que la persona a favor de la qual s'ha practicat l'última inscripció de domini no hagi estat requerida de pagament, de manera que no existeix obstacle per procedir a la inscripció.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020