En el present recurs ha de decidir-se si es pot accedir a la pràctica d'una nota marginal per la qual la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Rural de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa pretén que es faci constar en relació amb una concreta finca registral. Atès que en aquest cas no consta que s'hagi donat trasllat a titular registral de la finca afectada de l'expedient administratiu de què ha resultat la sol·licitud de pràctica de l'assenyalada nota marginal, d'acord amb els principis de legitimació registral i de tracte successiu, procedeix confirmar la qualificació impugnada. La Direcció general acorda desestimar el recurs i confirmar la nota de qualificació.

Fecha: 
dimecres, 30 octubre, 2019